Ds. A.J. Britstra - Rom. 8 vs 12-13 Maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven