Ds. A.J. Britstra - Lukas 24 vs 25-27 En Hij zeide tot hen; O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben