Ds. A.J. Britstra - Hoogl. 1 vs 4b - De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden