Ds. A.J. Britstra - Efeze 1 vs 13-14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid