Ds. A.J. Britstra - (.) Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 43 (9e gebod) - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste