Ds. A. Kort - Timotheus (1) 3 vs 10-17 God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen