Ds. A. Kort - Psalm 110 - De HEERE zal de scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende; Heers in het midden Uwer vijanden