Ds. A. Kort - Psalm 033 vs 18 - Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen