Ds. A. Kort - Petrus (1) 1 vs 13-25 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God