Ds. A. Kort - Matth. 26 v 30-41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak