Ds. A. Kort - Matth. 08 vs 5-13 En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide; Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen