Ds. A. Kort - Lukas 02 vs 8-20 Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal