Ds. A. Kort - Lukas 01 vs 5-20 Maar de engel zeide tot hem; Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord