Ds. A. Kort - Jesaja 53 vs 1-7 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde