Ds. A. Kort - Jesaja 40 1-2 (b) Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem