Ds. A. Kort - H.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest