Ds. A. Kort - Filip. 2 vs 1-11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders