Ds. A. Kort - Filip. 1 vs 1-11 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen