Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-12-25) Matth. 2 vs 1-2 Waar is de geboren Koning der Joden, want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden