Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-11-14) Lukas 9 vers 23 - Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij