Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-10-31) HC zondag 52, vraag 127 - Het gebed des Heeren; Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze