Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-09-12) Matth. 15 vs 23 - En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende; Laat haar van U; want zij roept ons na