Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-09-12) HC zondag 47, vraag 122 - Het gebed des Heeren; Uw Naam worde geheiligd