Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-08-29) Jona 1 vs 12 - En hij zeide tot hen; Neemt mij op, en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden; want ik weet, dat deze grote storm ulieden om mijnentwil