Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-07-18) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan