Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-07-14) Openb. 11 vers 11-12 Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen