Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-04-05) Openb. 1 vers 18a - En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen