Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-03-28) HC zondag 36, vraag 99-100 Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt