Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-02-28) Matth. 26 vs 47 - En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken