Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-02-21) Joh. 13 vs 21 - Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden