Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2021 - (2021-01-20) Openb. 7 vers 9 - Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon