Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-12-13) Lukas 1 vs 46-48 En Maria zeide; Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker