Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-12-13) HC zondag 30, vraag 82 - Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen