Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-11-15) 2 Timotheus 2 vs 8 - Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods