Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-08-26) 2 Korinthe 1 vers 5 - Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig