Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-07-22) 1 Korinthe 6 vs 11 - Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus