Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-07-15) Joh. 15 vs 16 - Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen