Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-05-31) Psalm 68 vs 2 - God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden