Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-05-13) Psalm 2 vers 2 - De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde