Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-05-03) 2 Kron. 15 vs 2 - Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt