Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-03-29) Psalm 119 vs 155 - Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet