Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2020 - (2020-02-12) Matth. 8 vs 19-20 De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge