Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-12-25) Lukas 2 vs 07 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe