Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-12-16) Lukas 1 vs 68 - Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke