Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-12-09) Lukas 19 vs 9 - En Jezus zeide tot hem; Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is