Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-12-09) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo toch niemand in dit leven deze heilige wet houden kan