Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-11-07 dankdag) Jesaja 6 vs 3 - Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol