Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-05-13) HC zondag 30, vraag 82 - Zal men ook diegenen tot dit HA laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als goddeloze mensen aanstellen