Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-03-18) Matth. 20 vs 22 - Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden