Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-03-11) Matth. 27 vs 23 - Doch de stadhouder zeide; Wat heeft Hij dan kwaads gedaan En zij riepen te meer, zeggende; Laat Hem gekruisigd worden